Ga naar de inhoud

Wat doe ik

Ik heb een scala aan kennis en technieken tot mijn beschikking, zoals alle ervaringen en kennis die ik heb opgedaan in de reguliere geneeskunde, reiki, spiritual healing, mediumschap, edelstenen, klankschalen, inzichtkaarten, pendel, opstellingen, en Soul Body Fusion®. 

Ik ben Reiki Master, wat betekent dat ik ook anderen mag inwijden en opleiden tot Reiki Healer.

Reiki is een eeuwenoude alternatieve geneeswijze die het zelfhelend vermogen van iemand stimuleert. Door het doorgeven van energie uit het universum wordt dit vermogen gestimuleerd en kan heling of genezing optreden. De universele levensenergie stroomt door het eigen lichaam via handoplegging naar de cliënt, maar kan ook van afstand gestuurd worden. Reiki herstelt de balans in het lichaam daar waar het nodig is en heeft een positieve invloed op alles waar energie aan te pas komt. Reiki wordt ingezet bij klachten van fysieke, emotionele en mentale problemen, maar het wordt ook gebruikt voor het verbeteren van de algemene levenskwaliteit. Het is dus ook geschikt voor mensen die niet ziek zijn, maar rust en ontspanning nastreven. Er is nog geen wetenschappelijk bewijs, maar er is wel veel onderzoek gedaan naar de werking van reiki en de praktijk wijst uit dat reiki werkt. Het ondersteunt bij velerlei klachten. Bij Reiki draait het om de diepere oorzaak van een probleem, niet om alleen de symptomen van de aandoening.

Reiki komt uit Japan. Mikao Usui is de her-ontdekker van de Reiki energie. Ik ben zelf ingewijd volgens de Usui System of Natural Healing.

Spiritual healing is een vorm van healing waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht en energie van de spirituele wereld. De healer fungeert als doorgeefkanaal. Dit kan door handoplegging, op afstand of doordat de healer in een (lichte) trance staat gaat.  Deze vorm van healing is een krachtige en effectieve behandeling, die je zowel fysiek, emotioneel, mentaal en/of spiritueel kan helpen bij je genezing. Het kan een aanvulling of ondersteuning zijn op reguliere behandeling. Het is geen vervanging voor reguliere behandelingen. Er zijn geen garanties te geven op het herstelproces. De dieper liggende oorzaken van een probleem worden aangepakt in plaats van alleen op de symptomen in te werken. Om een healing te ontvangen is geen geloof nodig, wel is het van belang dat je je openstelt voor wat er kan gebeuren.

ik ben een medium. Dit betekent o.a. dat ik kan communiceren met overleden dierbaren. Dit kan zich op verschillende manieren bij mij openbaren. Tijdens een mediamieke reading zal ik contact maken met een overledene en de informatie die ik door krijg naar u vertalen.

Soul Body Fusion® helpt je om je bewustzijn, je Licht volledig in je cellen, in je DNA te brengen en je af te stemmen op je eigen levenskracht; om de frequentie van je lichaam in balans te brengen met de frequentie van je ziel. Je kunt zo meer en meer bezieling brengen in je lichaam, in je leven; steeds meer gaan stralen, vanuit je hart, naar de mensen om je heen, naar alle levende wezens, de aarde….

Soul Body Fusion® heeft wereldwijd bijgedragen aan talloze meldingen van buitengewone healing èn verhoogt meetbaar je bewustzijnsfrequentie. Soul Body Fusion® is ontwikkeld door Jonette Crowley (www.jonettecrowley.com). Voor meer informatie kijk ook op www.soulbodyfusion.nl